Konferencja Jubileuszowa PT TEPIS

Drodzy Członkowie i  Sympatycy PT TEPIS!

Drodzy Tłumacze Przysięgli i Specjalistyczni zrzeszeni lub niezrzeszeni w innych organizacjach!

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, organizacja pożytku publicznego, ogłosiło rok 2020 rokiem 100-lecia zawodu tłumacza przysięgłego w niepodległej Polsce i 30-lecia PT TEPIS.

Rok 2020 jest dla tłumaczy przysięgłych niezwykle ważnym rokiem, gdyż w tym roku przypada setna rocznica uchwalenia ustawy z dnia 16 lipca 1920 roku zmieniającej ustawę o postępowaniu karnem dla b. zaboru austriackiego (Dz. U. Nr 67, poz. 453) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 7 sierpnia 1920 roku w przedmiocie wynagrodzenia świadków, znawców i tłumaczów w postępowaniu karnem (Dz.U. Nr 75, poz. 515 z późn. zm.), które to akty prawne stanowią symboliczny początek historii zawodu tłumacza przysięgłego w niepodległej Polsce.

Od odzyskania przez Polskę niepodległości, działając jako pomocnicy organu procesowego, tłumacze przysięgli włączali się w proces odbudowy polskiej państwowości, wspierali organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, umożliwiając w postępowaniu przygotowawczym i sądowym porozumienie nie tylko z cudzoziemcami, ale i obywatelami ówczesnej Polski.

W minionym stuleciu status, rola i zakres działania tłumaczy przysięgłych ulegały zmianom wraz ze zmianami ustrojowymi. W roku 2004 funkcja tłumacza przysięgłego podniesiona została do rangi zawodu na mocy ustawy z dnia 25 listopada 2004 o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2004 nr 273, poz. 2702, ze zm.). Tłumacze przysięgli nie są pracownikami organów wymiaru sprawiedliwości, jednak wykonują czynności zlecone im przez sądy, prokuratury, policję oraz inne organy administracji publicznej, a także prywatnych zleceniodawców. Należy podkreślić, że zawód tłumacza przysięgłego ma charakter zawodu zaufania publicznego i niezwykle odpowiedzialnej służby publicznej, bowiem zgodnie z art. 15 ww. Ustawy tłumacz przysięgły nie może odmówić wykonania tłumaczenia w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej. Wpis na listę tłumaczy przysięgłych jest możiwy po pomyślnym zdaniu bardzo trudnego egzaminu państwowego. Tłumacze przysięgli wypracowali zasady deontologii zawodowej i podlegają odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej w związku z wykonywanym zawodem.

Od trzydziestu lat Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych  TEPIS promuje wśród tłumaczy przysięgłych wiedzę o zawodzie, ideę świadczenia usług w sposób profesjonalny, etyczny i odpowiedzialny oraz wspiera tłumaczy w wypełnianiu ustawowego obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych, a także świadczenia usług zgodnie z wypracowanym przez PT TEPIS Kodeksem zawodowym tłumacza przysięgłego.

Powołując się na rolę, którą tłumacze przysięgli odgrywali w okresie minionych 100 lat oraz 30-letnią działalność PT TEPIS, Rada Naczelna PT TEPIS podjęła w tym szczególnym roku jubileuszowym działania zmierzające do włączenia obchodów 100-lecia zawodu tłumacza przysięgłego w niepodległej Polsce, połączonych z obchodami 30-lecia PT TEPIS do Programu  „Niepodległa”.  Działania te zostały uwieńczone przyznaniem nam prawa do korzystania z logo „Niepodlagła” dołączonego do logo przygotowanego specjalnie dla obchodów tych ważnych jubileuszy.

Już dzisiaj zapraszamy na Konferencję Jubileuszową, która będzie kulminacją obchodów  i  będzie poświęconą stuletniej historii tłumaczy przysięgłych, statusowi zawodu oraz różnym aspektom pracy tłumaczy. Konferencję tę organizujemy w Warszawie w dniach 17-18 października 2020 r. wspólnie z Instytutem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszelkie akcje doskonalenia zawodowego i akcje integracyjnych, prowadzone zarówno przez Radę Naczelną Towarzystwa, jak i Koła Terenowe PT TEPIS, trwać będą– o ile sytuacja nam pozwoli – cały rok, a wszelkie informacje o tych wydarzeniach będziemy publikować na stronie internetowej Towarzystwa: www.tepis.org.pl, a także na profilu FB.

Podczas tych wydarzeń będziemy podkreślać rangę i status zawodu, różne aspekty pracy tłumaczy, wyzwalać poczucie jedności grupy zawodowej, a także inspirować do ambitnego myślenia o dobru wspólnym, odpowiedzialności za wykonywaną pracę, poszanowaniu praw człowieka oraz solidarności.

Program Konferencji Jubileuszowej w dniach 17 i 18 października 2020 r.

Informacja o Prelegentach i streszczenia wystąpień

Do zobaczenia!
Zofia Rybińska
prezes PT TEPIS