1990 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

26 maja – Walne Zgromadzenie Członków Założycieli z udziałem wiceministra sprawiedliwości i prezesa Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, w budynku którego znajdowało się biuro PT TEPIS w latach 1990-1992.

 

Walne Zgromadzenie Członków Założycieli