1992 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

grudzień – Porozumienie o współpracy między Biurem Integracji Europejskiej Urzędu Rady Ministrów a PT TEPIS w zakresie kształcenia tłumaczy w Służbie Translatorskiej KWE w Brukseli

maj – I Międzynarodowe Forum Przekładu Prawniczego pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Tłumaczy i Biura Integracji Europejskiej URM we współpracy z STP, MOUNT, ILS UW i IPM UW

marzec – Dwutygodniowy kurs dla tłumaczy prawniczych w Ośrodku Języka Angielskiego dla Zaawansowanych w Cambridge, z funduszy British Council

marzec – Pierwszy staż w Służbie Translatorskiej Komisji Wspólnoty Europejskiej dwóch członków PT TEPIS jako tłumaczy prawa wspólnotowego na język polski