1993 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

listopad – I Warsztaty Przekładu Prawniczego i Ekonomicznego w Warszawie

sierpień – Przyjęcie Polskiego Towarzystwa TEPIS do Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT podczas XIII Światowego Kongresu Federacji w Brighton (Wielka Brytania)

maj – II Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS, uchwalenie statusu Członka Kwalifikowanego TEPIS