1994 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

październik – II Międzynarodowe Forum Przekładu Prawniczego

maj – II Warsztaty Przekładu Prawniczego i Ekonomicznego w Warszawie