1995 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

październik – I Wstępne Szkolenie Tłumaczy Sądowych

maj – III Warsztaty Przekładu Prawniczego i Ekonomicznego w Warszawie