1996 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

wrzesień – III Międzynarodowe Forum Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego zorganizowane wspólnie z Podyplomowym Studium dla Tłumaczy przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

lipiec – Prezes PT TEPIS wchodzi w skład nowoutworzonej Rady Tłumaczy Polskich, kontynuatorki Rady STP – PT TEPIS z udziałem uniwersyteckich nauczycieli tłumaczy

maj – III Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS w Warszawie

luty – PT TEPIS w Melbourne w Australii na XIV Światowym Kongresie FIT