1997 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

październik – VI Warsztaty Przekładu Prawniczego i_Ekonomicznego w Szczecinie

marzec – Powstaje Małopolskie Koło PT TEPIS w Rzeszowie z inicjatywy pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w tym mieście

marzec – V Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego w Warszawie