1999 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

październik – IX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Ekonomicznego w Szczecinie

sierpień – PT TEPIS w Mons na XV Światowym Kongresie FIT

maj – VIII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Ekonomicznego w Warszawie

maj – IV Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS w Warszawie