2006 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

grudzień 2006 IV Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Warszawie
grudzień 2006 Dolnośląskie Warsztaty dla Tłumaczy we Wrocławiu
listopad 2006 Zebranie Założycielskie Górnośląskiego Koła PT TEPIS w Sosnowcu
Galeria
wrzesień 2006 XX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego w Warszawie
Galeria
sierpień 2006 The Warsaw International Forum ‘Court Interpreting and Legal Translation in the Enlarged Europe’
Galeria
czerwiec 2006 II Krakowskie Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Krakowie
Galeria
czerwiec 2006 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS w Warszawie
czerwiec 2006 III Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Warszawie
marzec 2006 Szkolenie TRADOS w Zittau/Marienthal
marzec 2006 I Małopolskie Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych w Krakowie
luty 2006 II Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Warszawie