2008 Akcje szkoleniowe PT TEPIS

grudzień 2008 Walne Zebranie Członków Małopolskiego Koła PT TEPIS w Krakowie
listopad 2008 X Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Warszawie
listopad 2008 VIII Dolnośląskie Warsztaty dla Tłumaczy “Tłumaczenie dokumentów szkolnych – świadectwa, dyplomy, indeksy, tytuły naukowe… – wymiana doświadczeń”, we Wrocławiu
listopad 2008 II Lubuskie Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych w Zielonej Górze
październik,
listopad, grudzień 2008
II Laboratorium Tłumacza Przysięgłego – Kurs Podstawowy, w Warszawie
Galeria
październik 2008 III Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Katowicach
październik 2008 VI Krakowskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Krakowie
Galeria
wrzesień 2008 XXII Krajowe Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego w Warszawie
wrzesień 2008 VII Walne Zgromadzeniu Członków PT TEPIS w Warszawie
Galeria
sierpień 2008 XVII Światowy Kongres FIT w Szanghaju
Galeria
sierpień 2008 I Lubuskie Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych w Gorzowie Wielkopolskim
czerwiec 2008 VII Dolnośląskie Warsztaty dla Tłumaczy “Tłumaczenie umowy spółki w formie aktu notarialnego – wymiana doświadczeń”, we Wrocławiu
czerwiec 2008 IX Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Warszawie
kwiecień, maj, czerwiec 2008 Laboratorium Tłumacza Przysięgłego – Kurs Podstawowy, w Warszawie
kwiecień 2008 V Krakowskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Krakowie
Galeria
kwiecień 2008 II Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Katowicach
Galeria
kwiecień 2008 VI Dolnośląskie Warsztaty dla Tłumaczy “Umowa w obrocie gospodarczym”, we Wrocławiu
marzec 2008 VIII Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Warszawie
luty 2008 V Dolnośląskie Warsztaty dla Tłumaczy “Tłumaczenie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zapytania o udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym – wymiana doświadczeń”, we Wrocławiu
styczeń 2008 VII Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Warszawie