66, zima – wiosna 2008

TEPIS Biuletyn 66
Biuletyn TEPIS nr 66, zima – wiosna 2008
► Doskonalenie zawodowe tłumaczy w modzie ► VIII Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych ► Wkrótce (?) ma być nowa taryfa ► Laboratorium Tłumacza Przysięgłego – kurs podstawowy ► Opinia TEPIS-u nt. nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Sprawozdanie KOZ za rok 2007 ► TEPIS piętnuje proceder godzący w dobre imię ogółu rzetelnych tłumaczy przysięgłych ► Spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń tłumaczy z Komisarzem ds. Wielojęzyczności Unii Europejskiej ► Ulga podatkowa na wychowanie dzieci. Komu przysługuje, jak ją rozliczyć ► Medale za długoletnią służbę i krzyże zasługi dla tłumaczy – członków PT TEPIS ► Oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla tłumaczy zrzeszonych w PT TEPIS ► FIT Flash ► International Translation Day 2008 ► Pożegnanie Kolegi Władysława Żeleńskiego

Biuletyn nr 66, 2008 PDF