68, zima 2009

TEPIS Biuletyn 68
Biuletyn TEPIS nr 68, zima 2009
► Status tłumacza sądowego: zafrasowana Europa i beztroska Polska ► VII Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS ► Aktywni członkowie wyróżnieni “Odznaką za Zasługi dla PT TEPIS” ► XXII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego ► Wycofanie projektu nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Okrojony projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego ► List otwarty PT TEPIS do Ministra Sprawiedliwości ► Jak rozliczać przychody tłumaczy przysięgłych za czynności zlecone przez sąd ► Ustawowe “korzystanie z praw autorskich” ► XVIII Światowy Kongres FIT w Szanghaju ► Szkolenia dla nauczycieli przekładu specjalistycznego ► Tłumacze przysięgli w Szwecji ► Badania stawek wynagrodzenia tłumaczy przez Stowarzyszenie Tłumaczy Niemieckich BDÜ ► Zapraszamy na repetytoria, laboratoria i warsztaty dla tłumaczy w 2009 r.

Biuletyn nr 68, 2009 PDF