79, wiosna – lato 2013

"
Biuletyn TEPIS nr 79, wiosna – lato 2013
► Zderegulowani, zdesperowani i zdezorientowani? Wcale nie – wszystko przed nami! ► XXVII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego ► Laboratorium dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych ► Międzynarodowa Konferencja Tłumaczy Sądowych w Londynie ► Trzecie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia EULITA ► Nowy projekt “QUALETRA” ► Konferencja nt. praw człowieka w Sejmie RP ► Kraków Conference 2014 ► Założenia ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ► Monit o podwyżkę urzędowych stawek tłumaczy przysięgłych ► Kto konsultował projekt ustawy deregulacyjnej dotyczącej tłumaczy przysięgłych? ► Uwagi PT TEPIS do projektu ustawy deregulacyjnej ► Dlaczego ZUS kwestionuje umowy o dzieło z tłumaczami? ► Uproszczenia procedur administracyjnych dot. tłumaczy przysięgłych ► International Translation Day 2013

Biuletyn nr 79, 2013 PDF