80, zima 2013

TEPIS Biuletyn 80
Biuletyn TEPIS nr 80, zima 2013
Biuletyn TEPIS nr 80, zima 2013
EULITA uskrzydla polskich i austriackich tłumaczy sądowych, EULITA tłumaczy w europejskim salonie krakowskim 2014 ► Dwudziestolecie członkostwa TEPIS-u w FIT ► Deklaracja współdziałania ws dyrektywy 2010/64/UE ► XXII Repetytorium Tłumaczy Prawniczych i Specjalistycznych ► Międzynarodowa konferencja TEPIS-ÖVGD-EULITA ► Światowy Kongres FIT w Berlinie ► Międzynarodowe Forum FIT w Belgradzie ► Doroczne Zgromadzenie FIT Europe w Nicei ► Takie były XXVII Warsztaty PPiS w Warszawie ► Repetytoria i Warsztaty TEPIS-u w 2014 r ► ZUS nt umów o dzieło z tłumaczami ► Czy tłumacz podlega obowiązkom ODO ► Sukces szwajcarskich tłumaczy przysięgłych ► „Kanadyjskie” wspomnienie o Tadeuszu Mazowieckim ► Orientacyjne wolnorynkowe ceny za tłumaczenie ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS

Biuletyn nr 80, 2013 PDF