81, 2014

TEPIS Biuletyn 81
Biuletyn TEPIS nr 81, 2014
Konsolidacja Tłumaczy Świata, Środkowej Europy i Polski ► Zawiadomienie o IX Walnym Zgromadzeniu Członków PT TEPIS ► Sprawozdanie RN VIII kadencji władz PT TEPIS ► IV Laboratorium dla Kandydatów na Tłumacza Przysięgłego ► XXVIII Warsztaty Pragmatyki Zawodowej TPS ► Honorowi Prelegenci XXVIII Warsztatów Pragmatyki Zawodowej ► XXIX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego ► Berlińskie impresje pokongresowe ► Nagroda FIT Solidarności Tłumaczy im. A. Tybulewicza ► Konsolidacja tłumaczy Środkowej Europy ► Konsolidacja polskich stowarzyszeń tłumaczy ► Sejmowe wysłuchanie publiczne ws. deregulacji zawodu TP ► TEPIS do Komisji Praw Człowieka Senatu RP ► TEPIS do Rzecznika Praw Obywatelskich ► TEPIS do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej TP ► Koszty podróży tłumacza przysięgłego ► Orientacyjne wolnorynkowe ceny za tłumaczenie ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS

Biuletyn nr 81, 2014 PDF