86, lato 2017

TEPIS Biuletyn 86
Biuletyn TEPIS nr 86, 2017
KRONIKA PT TEPiS ► Miły początek roku 2017 – spotkanie noworoczne w siedzibie PT TEPiS ► Informacja o postępach prac Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Interpelacja Poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz ► Odpowiedź na interpelację
DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Liczy się jakość ► EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczenia Specjalistycznego ► Szkolenia Sekcji Angielskiej ► Szkolenia Sekcji Hiszpańskiej ► Szkolenia Sekcji Niemieckiej ► Szkolenia Sekcji Francuskiej ► Szkolenie Sekcji Południowo-Zachodnio Słowiańskiej ► Szkolenia Sekcji Włoskiej ► Szkolenia VERBUM i PRINCIPIUM ► EXPERTUS ► RepetytoriadlaTłumaczy ► Akcje szkoleniowe Kół PT TEPiS ► Wielkopolskie Koło PT TEPiS – relacja ze spotkania ► Repozytorium Materiałów Szkoleniowych ► Nowa strona PT TEPiS
WAŻNE PISMA ► Pisma do MS ► Interwencja w sprawie przetargów
WAŻNE SPOTKANIA ► Spotkanie z przedstawicielami w Biurze GIODO ► Spotkanie z przedstawicielami Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ► Spotkanie w Centrum im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie
CZŁONKOWIE PT TEPiS NA KONFERENCJACH ► Trzy konferencje w Kołobrzegu 41 ► Praktyczne szkolenie dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i funkcjonariuszy organów ścigania ► Międzynarodowa konferencja „Points of view in translation and interpreting” ► Konferencja „Tłumaczenie tekstów prawnych unii europejskiej: doświadczenia i perspektywy”
PROBLEMY PRAKTYKI ZAWODOWEJ ► Sprawozdanie z działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości za 2016 rok
PT TEPiS NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM ► Konferencja i Walne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA ► KongresFIT
KONFERENCJA I WALNE ZGROMADZENIE PT TEPiS ► Walne Zgromadzenie PT TEPiS ► Program Konferencji PT TEPiS
PROBLEMY PRAKTYKI ZAWODOWEJ ► Spotkanie z przedstawicielami w biurze GIODO ► Wskazówki dotyczące wypełniania formularza zgłoszenia zbioru danych do rejestracji (GIODO)
WSPOMNIENIA ► Profesor Andrzej Kopczyński ► dr inż. Maria Metzler
SPRAWY CZŁONKOWSKIE ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Ekspertom PT TEPiS ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPiS ► Liczba członków PT TEPiS

Biuletyn nr 86, 2017 PDF