87, zima 2018

Biuletyn TEPIS nr 87, 2018
KRONIKA PT TEPIS ► Konferencja Translating Europe ► Konferencja PT TEPIS i Walne Zgromadzenie ► Lista osób odznaczonych Brązowym Krzyżem Zasługi ► Lista osób odznaczonych Odznaką za Zasługi dla PT TEPIS ► Obrady w Sekcjach Językowych ► Walne zebrania i wybory w Kołach PT TEPIS ► Informacja o postępach prac Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Interpelacje poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz; Zapytanie posła Jana Mosińskiego
DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Szkolenia Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS ► Szkolenia Sekcji Językowych ► EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych Tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych ► EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych Podstawy ukraińskiego prawa karnego i cywilnego ► Cykl webinarów dla Członków PT TEPIS ► Szkolenie dotyczące rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) ► Doskonalenie Zawodowe w Kołach PT TEPIS
WAŻNE PISMA ► Do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej ► Odpowiedź na pismo Wydziału do Walki z Korupcją ► Do Wydziału Neofilologii UAM ► Do Komendy Głównej ► Stanowisko w sprawie kwalifikowania zawieranych przez tłumaczy umów o dzieło jako umów o świadczenie usług
CZŁONKOWIE PT TEPIS NA KONFERENCJACH ► Konferencja ELRC w Brukseli
PROBLEMY PRAKTYKI ZAWODOWEJ ► Kasy fiskalne w 2018 roku ► Kazus – tajemnica zawodowa w postępowaniu cywilnym ► Odpowiedzi na pytania naszych członków ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Sprawiedliwości 2017 r.
PT TEPIS NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM ► Konferencja i Walne Zgromadzenie FIT Europe w Barcelonie ► Zaproszenie na XIII Forum Tłumaczenia Sądowego
SPOTKANIA ► Spotkanie w STP ► Projekt „Profesjonalny Tłumacz-Świadomy Klient” ► Spotkanie w Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego: dr Marta Czyżewska „O zwyczajach bożonarodzeniowych w Niemczech” ► Zwiedzanie Muzeum Warszawy ► Propozycja wspólnego wyjścia do teatru
TŁUMACZE NESTORZY ► Helena Ostyk-Narbutt – 70 lat pracy jako tłumacz przysięgły
SPRAWY CZŁONKOWSKIE ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Ekspertom PT TEPIS ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS

Biuletyn nr 87, 2018 PDF