88, lato/jesień 2018

Biuletyn TEPIS nr 88, 2018
KRONIKA PT TEPIS ► Podsumowanie Konferencji PT TEPIS – Warsztatów Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego ► Zakończenie prac nad Kodeksem zawodowym tłumacza przysięgłego ► Prace Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza ► Spotkanie z André Lindemannem ► Spotkanie z ministrem Marcinem Warchołem w sprawie podniesienia stawek tłumaczy przysięgłych ► Spotkanie z wiceprezesem Krajowej Rady Notarialnej w sprawie danych osobowych w aktach notarialnych ► Udział w obchodach Dnia Europy ► Spotkanie z Wojciechem Wołoszykiem ► Medal za Długoletnią Służbę
KONFERENCJE ► Konferencja Tłumaczy 2018 w Warszawie ► Konferencja TRANSLATING Europe Forum – 8-9 listopada 2018 r. ► Konferencja FIT Europe: IP Legislation and Translators – 23 listopada 2018 r. ► Konferencja Translating Europe 1 grudnia 2018 r.
DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Szkolenia Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT – szkolenia sekcji językowy ► EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych Weekend z prawem karnym ► EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych Język polski dla tłumaczy tekstów specjalistycznych – część 1 i 2 ► Szkolenie dotyczące rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) – szyfrowanie ► Cykl webinariów dla członków PT TEPIS ► Doskonalenie Zawodowe w Kołach PT TEPIS
WAŻNE PISMA ORAZ INTERPELACJE POSELSKIE ► Pismo do Prokuratury Okręgowej w sprawie tłumaczenia europejskiego nakazu dochodzeniowego ► Pismo Stowarzyszeń do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności waloryzacji i podwyżki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego ► Pismo do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o wsparcie w staraniach o podwyższenie stawek wynagrodzenia
Biuletyn PT TEPIS nr 88/2018 ► Apel TP TEPIS o rezolucję w sprawie ochrony tłumaczy cywilnych w sytuacjach konfliktów zbrojnych ► Pismo do Ministra Sprawiedliwości w sprawie godziwego wynagrodzenia ► Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości ► Pismo do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie organizowania przez organy administracji publicznej przetargów na wykonanie tłumaczeń poświadczonych ► Odpowiedź Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości ► Pismo do MSWiA w sprawie dokumentów pochodzących z Białorusi ► Odpowiedź na pismo do MSWiA ► Interpelacje posłów Adama Andruszkiewicza i Stanisława Tyszki, zapytanie posła Pawła Lisieckiego oraz odpowiedź na to zapytanie
PROBLEMY PRAKTYKI ZAWODOWEJ ► Opinia prawna w sprawie organizowania przez organy administracji publicznej przetargów na wykonanie tłumaczeń poświadczonych przez tłumaczy przysięgłych
PT TEPIS NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM ► Konferencja i Walne Zgromadzenie stowarzyszenia EULITA
SPOTKANIE INTEGRACYJNE ► Wspólne zwiedzanie kolekcji designu w Muzeum Narodowym w Warszawie
TŁUMACZE NESTORZY ► Jerzy Ogonowski, tłumacz przysięgły języków francuskiego i rosyjskiego ► Żegnamy Kolegę dr. Jacka Przeniosło, tłumacza przysięgłego języka albańskiego
SPRAWY CZŁONKOWSKIE ► Informacje ogólne ► Gratulujemy tytułu nowemu Członkowi Ekspertowi PT TEPIS ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS

Biuletyn nr 88, 2018 PDF