89, wiosna 2019

Biuletyn TEPIS nr 89, 2019
KRONIKA PT TEPIS ► Podsumowanie konferencji z cyklu TRANSLATING EUROPE pt. „Tłumacz w świecie nowych technologii. Zarządzanie danymi a etyka tłumacza” ► Spotkanie przedstawicieli KRN, MS i PT TEPIS w Ministerstwie Sprawiedliwości ► Wspólne spotkanie Stowarzyszeń ► Spotkanie przedstawicieli Zespołu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie indeksacji oraz zmiany wysokości stawek wynagrodzenia tłumacza przysięgłego ► Spotkanie noworoczne w siedzibie PT TEPIS oraz spotkania zorganizowane przez Koła terenowe ► Spotkanie w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych ► Udział przedstawicielek Rady Naczelnej PT TEPIS podczas finału konkursu tłumaczeniowego „Translation Master” we Włocławku ► Przedstawicielka PT TEPIS na V Kongresie Tłumaczy w Lublinie ► Jubileusz 20-lecia Małopolskiego Koła TEPIS w Bachledówce k. Zakopanego ► Zwalczamy przetargi na tłumaczenia poświadczone
KONFERENCJE ► Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Łodzi – grudzień 2018 r. ► Zapowiedź konferencji Medius Currens VI. w Toruniu 10-11 maja 2019 r. ► Zapowiedż konferencji INDIALOG w Antwerpii -21-22 listopada 2019 r. ► Zapowiedż konferencji BDUw Bonn 22-24 listopada 2019. ► Zapowiedź konferencji z okazji 100-lecia historii tłumaczy przysięgłych w Polsce.
DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Szkolenia Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT – szkolenia w sekcjach językowych
WAŻNE PISMA ► Apel do Ministra Sprawiedliwości w sprawie waloryzacji i podwyższenia stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego ► Pismo Stowarzyszeń do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany wysokości stawek określonych w rozporządzeniu z dnia 24 stycznia 2005 roku ► Pismo do pana Karola Dałka z prośbą o podsumowanie dotychczasowych prac Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Pismo od Ministra Sprawiedliwości Michała Wójcika z obietnicą podniesienia stawek ► Pismo do Ministrów Sprawiedliwości o zabezpieczenie w budżecie państwa środków na waloryzację stawek ► Pismo do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie na urealnienie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego ► Pismo z Urzędu Zamówień Publicznych w odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2018 ► Pismo do Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich z prośbą o włączenie tłumaczy przysięgłych do podmiotów strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości ► Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do dyrektorów Wydziałów Spraw Obywatelskich i równorzędnych Urzędów Wojewódzkich ► Pismo do PKE ► Pismo do KOZ
PROBLEMY PRAKTYKI ZAWODOWEJ ► Dobre praktyki w postępowaniach dotyczących zamówień na usługi tłumaczeniowe. Projekt NEC TM Data ► Zapytanie skierowane do PT TEPIS i nasza odpowiedź
PT TEPIS NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM ► Konferencja i Walne Zgromadzenie EULITA Luksemburg 2019
OGŁOSZENIA ► Publikacja PT TEPIS pt. „Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w kazusach” ► Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych poszukuje wysoko wykwalifikowanych tłumaczy
SPRAWY CZŁONKOWSKIE ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS

Biuletyn nr 89, 2019 PDF