90, lato 2019

Biuletyn TEPIS nr 90, 2019
KRONIKA PT TEPIS ► Zapowiedź dorocznej konferencji PT TEPIS XXXIII Warsztaty Przekładu Sądowego i Specjalistycznego ► Nadal zwalczamy przetargi na tłumaczenia poświadczone ► Obchody Dnia Europy 9 maja 2019 r. ► Majowy spacer z przewodnikiem wzdłuż Osi Saskiej
KONFERENCJE ► XXI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-Wschodniosłowiańskie Kontakty Językowe, Literackie, Kulturowe”, 27 czerwca 2019 r., UWM Olsztyn ► Konferencja TEW, 17 maja 2019, Warszawa ► Zapowiedż 17. Międzynarodowej Konferencji dla Tłumaczy w Bandar Baru Bangi, Malezja, 20-22 sierpnia 2019 r. ► Zapowiedź Międzynarodowej Konferencji Naukowej „TRANSLATORYKA I TRANSLACJE VI. Przekład poza słowami: o interdyscyplinarności w tłumaczeniu”, 20-21 września 2019 r., Uniwersytet Łódzki ► 7 th International Conference on Public Services Interpreting and Traslation (PSIT7), 26-27 march 2020, University of Alcalà
DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Szkolenia Kolegium Doskonalenia Zawodowego – szkolenia w sekcjach językowych
WAŻNE PISMA ► Pismo do prezesa ZUS wystosowane przez GIOBiPBT w sprawie przetargów na tłumaczenia poświadczone ► Odpowiedź prezesa ZUS na pismo w sprawie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tłumaczeń poświadczonych ► Pismo z Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej do Departamentu Zawodów Prawniczych w reakcji na wystąpienie RN PT TEPIS ► Pismo z Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie danych osobowych tłumaczy przysięgłych zamieszczanych w aktach notarialnych wraz z pismem DZP skierowanym do DZP Wydział Notariatu ► Pismo PT TEPIS do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki obniżania kosztów za tłumaczenie END ► Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości informujące o projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego ► Pismo do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o przyspieszenie procesu legislacyjnego dotyczącego wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego
PROBLEMY PRAKTYKI ZAWODOWEJ ► Zapytanie skierowane do PT TEPIS w sprawie tłumaczenia pomocniczego i nasza odpowiedź
OPINIA PRAWNA ► Opinia prawna mec. Pawła Gugały w sprawie przetargów
OGŁOSZENIA ► Zaproszenie do zgłaszania nominacji do nagrody PT TEPIS
ZASŁUŻENI TŁUMACZE ► Teresa Skrodzka – tłumacz przysięgły języków włoskiego i francuskiego „Zawiłe ścieżki mojej drogi zawodowej”
SPRAWY CZŁONKOWSKIE ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS

Biuletyn nr 90, 2019 PDF