92, wiosna/lato 2020

Biuletyn nr 92

KRONIKA PT TEPIS ► Dzieło Entuzjastów Idei TEPIS 1990-2020 – wspomnienia Prezes Honorowej dr Danuty Kierzkowskiej z okazji 30-lecia PT TEPIS ► Spotkanie z Matthiasem Kneipem w siedzibie PT TEPIS 3 lutego 2020 ► Spotkanie stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy – 29 lutego 2020 ► Żegnamy się z panią Marią Piasecką i witamy wśród nas panią Ewę Łuczyńską-Gut ► Cieszy nas zgoda na korzystanie z logotypu „Niepodległa” ► Starania o poprawę sytuacji zawodowej tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w związku z pandemią koronawirusa ► Starania w sprawie podpisu kwalifikowanego ► Zgłoszenie zawodu tłumacza przysięgłego do klasyfikacji zawodów i specjalności ► Zagraniczne Koło PT TEPIS z siedzibą w Zurichu
DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Zapraszamy do pokoju webinarowego PT TEPIS – artykuł Anny Setkowicz-Ryszki ► Narzędzia CAT w pracy tłumacza przysięgłego – artykuł Anny Setkowicz-Ryszki
OPINIE PRAWNE ► Opinia adw. Moniki Antosik Bandurskiej o możliwości podwyższenia wynagrodzenia za tłumaczenie ustne i odnośny wniosek adw. Pawła Gugały ► Opinia Cezarego Krawczyka, doradcy podatkowego, w sprawie możliwości wyboru formy opodatkowania czynności wykonywanych na żądanie organów wymiaru sprawiedliwości
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ ► Medal za długoletnią służbę dla tłumaczy przysięgłych – artykuł Dominika Mikołajczyka
OGŁOSZENIA ► Oferta zakupu podpisu kwalifikowanego dla członków PT TEPIS
WAŻNE PISMA ► Pismo PT TEPIS do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie waloryzacji stawek za czynności tłumacza przysięgłego ► Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na nasze pismo
SPRAWY CZŁONKOWSKIE ► Gratulujemy tytułu nowemu Członkowi Ekspertowi ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych.

Biuletyn nr 92, 2020 PDF