84, wiosna 2016

TEPIS Biuletyn 84
Biuletyn TEPIS nr 84, 2016
► 25-lecie PT TEPIS ► Podsumowanie Konferencji Jubileuszowej 2015 ► Nowa siedziba PT TEPIS ► Rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości – prace Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Repetytoria dla tłumaczy w Kołach PT TEPIS ► Repetytoria dla tłumaczy w Warszawie + fotorelacja ► Noworoczne spotkania Tepisjan ► Udział PT TEPIS w konsultacjach społecznych ► VI Zgromadzenie EULITA ► PT TEPIS w FIT ► LIT Search – pilotażowy projekt dotyczący utworzenia bazy danych tłumaczy sądowych Unii Europejskiej zakończony ► Spotkanie PT TEPIS-Sądy Okręgowe w Warszawie ► Pismo do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podwyżek dla tłumaczy przysięgłych ► Tablica informacyjna ► 25. lecie Wydawnictwa Translegis ► ISO 17100, czyli pierwsza międzynarodowa norma dotycząca usług tłumaczeniowych ► Cięcia wynagrodzeń tłumaczy w Wielkiej Brytanii ► Tłumacze w Japonii ► Instytucja tłumacza przysięgłego w Szwecji ► Konferencja pt. „Współpraca pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi” ► Konferencja Fundacji Court Watch Polska ► Prezes PT TEPIS członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji Critical Link 8 ► Warsztat ELRC w Polsce ► Nasz przedstawiciel na Ogólnopolskim Kongresie Organizacji Pozarządowych ► PT TEPIS na konferencji „Przekład tekstów specjalistycznych – norma a uzus” ► PT TEPIS na II Kongresie Tłumaczy Lubelszczyzny ► Towarzystwo TEPIS naukowo ► Ogólnopolska Konferencja Translatoryczna „Translatoryka i Translacje” ► Konferencja Europejskiego Forum Języka Migowego (EFSLI) ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za 2015 ► Opinia prawna – zwrot zarobku lub dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu w razie nieskorzystania z usług tłumacza ► Zmiany w przepisach prawa ► Problemy praktyki zawodowej tłumaczy przysięgłych ► Wspomnienie o Patrycji Kuryszko ► Wspomnienie o Dr René Haeseryn ► Orientacyjne wolnorynkowe ceny za tłumaczenie

Biuletyn nr 84, 2017 PDF