VIII Walne Zgromadzeniu Członków PT TEPIS w Warszawie, październik 2011