I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa „Koncepcje – metodologie – działania”, Kraków, maj 2022 r. (termin będzie podany później)

Centrum Badań Przekładoznawczych, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://kongres-przekladoznawstwa.confer.uj.edu.pl/