Koło o sobie

Zagraniczne Koło PT TEPIS z siedzibą w Zurychu zostało powołane 26 maja 2020 roku, na wniosek 13 członkiń i członków Komitetu Założycielskiego.

Obecnie do Koła należy 29 członków PT TEPIS z 12 krajów. Mieszkamy i pracujemy w Austrii, Chorwacji, Czechach, Francji, Irlandii, Królestwie Niderlandów, Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, we Włoszech i na Węgrzech.

W skład Zarządu Zagranicznego Koła PT TEPIS wchodzą:

Beata Sadziak (Szwajcaria) – prezes Koła

Małgorzata Stryjewska (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) – wiceprezes z funkcją sekretarza

Sławomir Bańcyrowski (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) – wiceprezes z funkcją skarbnika

Piotr Michał Kruza (Węgry) – członek Zarządu

Ewa Olszowa (Kanada) – członek Zarządu

Joanna Wolborska-Lauter (Austria) – członek Zarządu

Celem Zagranicznego Koła PT TEPIS jest przede wszystkim integracja tłumaczy, wymiana doświadczeń związanych z pracą w zawodzie tłumacza przysięgłego w różnych krajach, organizowanie spotkań i webinarów online mających na celu pogłębianie i szerzenie wiedzy z zakresu sztuki przekładu oraz propagowanie działalności Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Europie i na świecie.

Wszystkich chętnych członków PT TEPIS mieszkających i pracujących w zawodzie tłumacza poza granicami Polski zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu i członkostwa w Zagranicznym Kole PT TEPIS.

Siedziba Koła: ZK PT TEPIS, Stockerstrasse 56, CH-8002 Zurych

Kontakt: zagranicznekolo@tepis.org.pl