Konferencja PT TEPIS / XXXVI Warsztaty Przekładu Specjalistycznego w 2022 r.

Materiały z XXXVI Warsztatów są dostępne dla członków PT TEPIS po zalogowaniu lub dostęp z hasłem.