Maria Steciuk

Tłumacz przysięgła języka koreańskiego, lingwistka i specjalistka ds. obsługi klienta koreańskiego w firmie doradczej TIAS. Członek nadzwyczajny PT TEPIS. W latach 2020-2022 laureatka stypendium rządu Republiki Korei GKS, w ramach którego ukończyła studia magisterskie z lingwistyki na Seoul National University. Absolwentka Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z tłumaczeń specjalistycznych na Uniwersytecie SWPS. Na polu językoznawczym zainteresowana wykorzystaniem teorii metafor pojęciowych do wyjaśniania zjawisk gramatycznych, a także sposobu konstruowania świata przez człowieka.