Elżbieta Łyszkowska

Członek Rady Naczelnej,
wiceprzewodnicząca Sekcji Angielskiej
Milanówek

Mgr Elżbieta Łyszkowska, tłumacz przysięgły języka angielskiego, członek ekspert PT TEPIS, członek założyciel i członek Rady Naczelnej Towarzystwa TEPIS w ostatnich dwóch kadencjach, absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego z pracą magisterską z zakresu lingwistyki stosowanej. Wieloletni tłumacz i nauczyciel w biznesie (Itochu Corporation), nauce i metodyce nauczania (The British Council) oraz bankowości i finansach (Narodowy Bank Polski); ekspert przy naborze tłumaczy z Polski do Europejskiego Banku Centralnego. Autorka tłumaczeń publikowanych przez PWN: “Brzemię Białego Człowieka” William Easterly; “Zarządzanie Marką w Segmencie B2B” Philip Kotler, Waldemar Pfoertsch. Autor i koordynator tłumaczeń dla NBP, MF i UKiE w ramach przygotowań prawodawstwa krajowego do akcesji Polski do Unii Europejskiej. Współorganizator akcji doskonalenia zawodowego w ramach działalności Towarzystwa TEPIS i doraźny wykładowca w ramach warsztatów prowadzonych przez TEPIS.