Barbara Bosek-Szeska

Członek Rady Naczelnej,
przewodnicząca Sekcji Francuskiej
Warszawa

Mgr inż. Barbara Bosek-Szeska, tłumacz przysięgły języka francuskiego, członek ekspert PT TEPIS, członek Rady Naczelnej od 1990 r. z funkcją członka Komisji Kwalifikacyjnej Towarzystwa TEPIS od 2010 r., absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych we Francji, autorka dwóch zbiorów dokumentów francuskich “Recueil de documents français” (1991) i “Nouveau Recueil de documents français” (2011). Prowadząca warsztaty tłumaczenia prawniczego i tłumaczenia uwierzytelnionego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorka akcji doskonalenia zawodowego w ramach działalności Towarzystwa TEPIS i STP.