Opinia prawna na temat konsekwencji prawnych dostarczania biurom kartek “in blanco”

PDF pdf-icon