Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa

Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej

Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”.

Glosariusz opracował Tomasz Borkowski,
główny terminolog Wydawnictwa Translegis

 • administracja podatkowa – tax administration
 • czynność sprawdzająca – inspection act
 • deklaracja (podatkowa) – (tax) return
 • działalność gospodarcza – economic activity
 • informacja podatkowa – tax information
 • inkasent podatku – tax collector
 • inkaso podatku – encashment of taxes
 • izba skarbowa – fiscal chamber
 • kara porządkowa – procedural penalty
 • kontrola podatkowa – tax control
 • korekta deklaracji – tax return correction
 • księga podatkowa – tax book
 • nadpłata podatku – tax overpayment
 • obniżka (podatku) – (tax) abatement
 • obowiązek podatkowy – tax liability
 • odliczenie (od podatku) – (tax) deduction
 • odpowiedzialność podatkowa – tax responsibility
 • odsetki za zwłokę – default interest
 • opłata prolongacyjna – prolongation fee
 • ordynacja podatkowa – tax ordinance
 • organ odwoławczy – appeal authority
 • organ podatkowy – tax authority
 • płatnik podatku – tax remitter
 • podatnik – taxpayer
 • podstawa opodatkowania (obliczenia podatku) – tax base
 • postępowanie podatkowe – tax proceedings
 • prawo podatkowe – tax law
 • przepisy karne – penal provisions
 • rata podatku – tax instalment
 • rok kalendarzowy – calendar year
 • rok podatkowy – tax year
 • stawka podatku – tax rate
 • tajemnica skarbowa – fiscal secret
 • ulga podatkowa – tax relief
 • urząd skarbowy – revenue office
 • wysokość podatku – amount of tax
 • zaległość podatkowa – tax arrears
 • zaliczka na podatek – tax advance payment
 • zeznanie (podatkowe) – tax statement
 • zobowiązanie podatkowe (bieżące) – (current) tax obligation
 • zwolnienie (od podatku) – (tax) exemption
 • zwrot podatku – tax refund