Podział terytorialny państwa i organy samorządowe – DE

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW RP
w sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw
w czterech językach obcych z 4 marca 2000 r.

 • Województwo – Wojewodschaft
 • Wojewoda – Wojewode / Wojewod
 • Wicewojewoda – Stellvertretender Wojewode
 • Statut województwa – Satzung der Wojewodschaft
 • Organy województwa – Organe der Wojewodschaft
 • Sejmik województwa – Sejmik der Wojewodschaft
 • Przewodniczący sejmiku województwa – Vorsitzender des Sejmiks der Wojewodschaft
 • Radny województwa – Abgeordneter / Abgeordnete des Wojewodschaft
 • Zarząd województwa – Wojewodschaftsvorstand
 • Urząd wojewódzki – Wojewodschaftsamt
 • Marszałek województwa – Marschall der Wojewodschaft
 • Wiceprzewodniczący zarządu województwa – Stellvertretender Vorsitzender der Vorstands der Wojewodschaft
 • Członek zarządu województwa – Mitglied des Vorstands der Wojewodschaft
 • Urząd marszałkowski województwa – Das Marschallamt der Wojewodschaft
 • Kancelaria marszałka – Kanzlei des Marschalls
 • Rzecznik prasowy marszałka – Pressesprecher (in des Marschalls)
 • Asystent marszałka – Persönlicher Referent des Marschalls
 • Samorząd województwa – Selbstverwaltung der Wojewodschaft
 • Powiat – Powiat (Landkreis)
 • Starosta – Starost
 • Organy powiatu – Powiatorgane
 • Zarząd powiatu – Powiatsvorstand
 • Rada powiatu – Powiatsrat
 • Starostwo powiatowe – Powiatstarostei
 • Gmina – Gmina (Gemeinde)
 • Wójt – Wojt
 • Burmistrz – Bürgermeister
 • Prezydent miasta – Stadtpräsident / Präsident der Stadt
 • Zarząd gminy – Gminavorstand
 • Rada gminy – Gminarat / Rat der Gmina
 • Urząd gminy – Gminaamt
 • Sołtys – Soltys (Schultheiß)
 • Województwo dolnośląskie – Wojewodschaft Niederschlesien
 • Województwo kujawsko-pomorskie – Wojewodschaft Kujawien-Pommern
 • Województwo lubelskie – Wojewodschaft Lublin
 • Województwo lubuskie – Wojewodschaft Lebuser Land
 • Województwo łódzkie – Wojewodschaft Lodsch / Lodz
 • Województwo małopolskie – Wojewodschaft Kleinpolen
 • Województwo mazowieckie – Wojewodschaft Masowien
 • Województwo opolskie – Wojewodschaft Oppeln
 • Województwo podkarpackie – Wojewodschaft Vorkarpaten
 • Województwo podlaskie – Wojewodschaft Podlachien
 • Województwo pomorskie – Wojewodschaft Pommern
 • Województwo śląskie – Wojewodschaft Schlesien
 • Województwo świętokrzyskie – Wojewodschaft Heiligkreuz
 • Województwo warmińsko-mazurskie – Wojewodschaft Ermland-Masuren
 • Województwo wielkopolskie – Wojewodschaft Großpolen
 • Województwo zachodniopomorskie – Wojewodschaft Westpommern