Podział terytorialny państwa i organy samorządowe – EN

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW RP
w sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw w czterech językach obcych z 4 marca 2000 r.

 • Województwo – Voivodeship
 • Wojewoda – Voivode
 • Wicewojewoda – Vice-voivode
 • Statut województwa – Statutes of the Voivodeship
 • Organy województwa – Voivodeship authorities
 • Sejmik województwa – Sejmik of the Voivodeship
 • Przewodniczący sejmiku – Chairman of the Sejmik
 • Radny sejmiku – Councillor of the Sejmik
 • Zarząd województwa – Voivodeship Board
 • Urząd wojewódzki – Office of the Voivode
 • Marszałek województwa – Marshal of the Voivodeship
 • Wiceprzewodniczący zarządu województwa – Deputy Chairman of the Voivodeship Board
 • Członek zarządu województwa – Member of the Voivodeship Board
 • Urząd marszałkowski województwa – Office of the Marshal of the Voivodeship
 • Kancelaria marszałka – Chancellery of the Marshal
 • Rzecznik prasowy marszałka – Press Spokesperson for the Marshal
 • Asystent marszałka – Assistant of the Marshal
 • Samorząd województwa – Self-government of the Voivodeship
 • Powiat – Poviat
 • Starosta – Staroste
 • Organy powiatu – Poviat Authorities
 • Zarząd powiatu – Poviat Board
 • Rada powiatu – Poviat Council
 • Starostwo powiatowe – Poviat Starosty
 • Gmina – Gmina
 • Wójt – Voit
 • Burmistrz – Mayor
 • Prezydent miasta – President of the City
 • Zarząd gminy – Gmina Board
 • Rada gminy – Gmina Council
 • Urząd gminy – Gmina Office
 • Sołtys – Soltys
 • Województwo dolnośląskie – Dolnośląskie Voivodeship
 • Województwo kujawsko-pomorskie – Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
 • Województwo lubelskie – Lubelskie Voivodeship
 • Województwo lubuskie – Lubuskie Voivodeship
 • Województwo łódzkie – Łódzkie Voivodeship
 • Województwo małopolskie – Małopolskie Voivodeship
 • Województwo mazowieckie – Mazowieckie Voivodeship
 • Województwo opolskie – Opolskie Voivodeship
 • Województwo podkarpackie – Podkarpackie Voivodeship
 • Województwo podlaskie – Podlaskie Voivodeship
 • Województwo pomorskie – Pomorskie Voivodeship
 • Województwo śląskie – Śląskie Voivodeship
 • Województwo świętokrzyskie – Świętokrzyskie Voivodeship
 • Województwo warmińsko-mazurskie – Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
 • Województwo wielkopolskie – Wielkopolskie Voivodeship
 • Województwo zachodniopomorskie – Zachodniopomorskie Voivodeship