Szkolenia organizowane przez Koło

 • Szkolenie „Wielka waga pozornie błahych czynów –  postępowanie w sprawach o wykroczeni, prowadząca nadkom. Ewa Michalak (04.07.2023)

Szkolenie koncentruje się na zagadnieniach zarówno materialnego i procesowego prawa wykroczeń, omawiając główne jego instytucje

 • Spotkanie noworoczne (27.01.2023)

Wielkopolskie Koło TEPIS spotkało się w piątek, 27 stycznia 2023 roku, o godzinie 18.00 w kawiarni Ptasie Radio w Poznaniu na noworocznej pogawędce. Na spotkaniu było nas wprawdzie niewiele, jednak cieszyła obecność także osób spoza formalnego grona TEPIS, a będących sympatykami Koła. Samo spotkanie przebiegało w nieformalnej atmosferze, za to w doborowym towarzystwie. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy naszych Gości do dołączenia do grona członków Stowarzyszenia.

 • Spotkanie integracyjne (1.12.2022)

W dniu 1 grudnia 2022 roku członkowie Wielkopolskiego Koła PT TEPIS spotkali się na terenie jednego z bożonarodzeniowych jarmarków poznańskich przy świątecznym grzańcu. Samo spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy rozświetlonej lampkami choince oraz pozostałych iluminacjach świątecznych. Wieczorna pora, okoliczności i świąteczne nastawienie pozwoliło wczuć się w nastrój nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zacieśnić kontakty.

 • Całodniowe szkolenie „Ślady kryminalistyczne – dowody zbrodni”, prowadząca: dr Jagoda Dzida (20.11.2022)

Celem szkolenia było zaznajomienie uczestników kursu z problematyką śladów kryminalistycznych. Uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi typami śladów wykorzystywanych w kryminalistyce oraz poznają metody i cele ich badania. Istotnym elementem szkolenia było umożliwienie uczestnikom nabywania wiedzy w praktyce – poprzez rozwiązywanie kazusów oraz ćwiczenia praktyczne z pobierania, ujawniania i zabezpieczania śladów (na przykładzie śladów daktyloskopijnych), a także poprzez analizę grafizmu pod kątem ustalenia wieku, płci i ręczności wykonawcy.

 • Spotkanie hieronimkowe Koła (29.09.2022)

 • Wielkopolskie Koło PT TEPIS zaprasza na szkolenie “Postępowanie administracyjne dla tłumaczy” WIELKOPOLSKIE KOŁO 23 maja 2019
 • Całodniowe szkolenie „Język polski dla tłumaczy” (15.02.2020)

 • Spotkanie noworoczne (23.01.2020)

W dniu 23. stycznia 2020 odbyło się noworoczne członków i sympatyków koła, podczas którego dr Emilia Wojtasik-Dziekan wygłosiła prelekcję pt. „Tłumaczeniowe aluzje erudycyjne na przykładzie koreańskich świąt”

 • Spotkanie z prawnikiem: mgr Jadwigą Kopeć: „Postępowanie administracyjne dla tłumaczy” (24.04.2019)
  Spotkanie dotyczyło podstaw prawa i postępowania administracyjnego, ze szczególnym naciskiem na procedurę prowadzącą do wydania decyzji administracyjnej oraz jej elementy składowe. Uczestnicy zostali również zaznajomieni z innymi rodzajami rozstrzygnięć wydawanych przez organy administracji publicznej oraz ze środkami zaskarżenia służącymi ich usunięciu z obrotu prawnego. Ponadto zaprezentowane zostały podstawy postępowania egzekucyjnego w administracji, które służy doprowadzeniu do przymusowego wykonania obowiązków wynikających z rozstrzygnięć organów administracji publicznej.

 • Spotkanie noworoczne członków i sympatyków Koła 29. stycznia 2019 (wtorek) o godzinie 18:30 w restauracji „U Myśliwych” w Poznaniu. W programie m.in. omówienie dotychczasowych działań i spraw bieżących istotnych dla tłumaczy.
 • Spotkanie z prawnikiem: „Prawo rodzinne i opiekuńcze w praktyce”, prowadząca: mgr Filina Sztandera (27.09.2018) Spotkanie dotyczyło podstawowych pojęć prawa rodzinnego, omówione zostaną m.in. ustroje majątkowe małżeńskie: wspólność majątkowa małżeńska, rozdzielność majątkowa, rozdzielność z wyrównaniem dorobków, intercyza, prawa i obowiązki majątkowe małżonków, rozwód, separacja, władza rodzicielska, adopcja.    Zajęcia będą miały wymiar bardzo praktyczny.
 • Szkolenie dotyczące Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO Poznan_rodo_24.03.2018

 • Spotkanie z prawnikiem: mgr Martą Budzinowską: „Umowy w praktyce – prawo zobowiązań dla tłumaczy” (27.02.2018)

Spotkanie dotyczyło sposobów zawarcia umowy ze szczególnym uwzględnieniem oferty, a także problematyki niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązania, słuchacze zostaną  zaznajomieni z podstawowymi pojęciami prawa zobowiązań, takimi jak zwłoka wierzyciela, zwłoka dłużnika, opóźnienie, odsetki oraz dodatkowe zastrzeżenia umowne. Zajęcia będą miały wymiar praktyczny – prezentowane materiały pozwolą każdemu  z uczestników na samodzielne znalezienie wymienionych powyżej instytucji w  przygotowanych umowach.

 • Całodniowe szkolenie dla germanistów “Prawo spółek- terminologia prawnicza i warsztaty tłumaczeniowe” prowadzone przez prawnika, p. Rafaela Churawskiego. (21.01.2018)

Podczas szkolenia zostały przedstawione instytucje polskiego i niemieckiego prawa spółek, oraz różnice w obu systemach prawnych, szczególnie uwzględniona zostanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i niemiecka spółka UG. W części praktycznej omówione/ przetłumaczone zostaną m.in. następujące dokumenty: fragmenty niemieckich ustaw i kodeksów, umowa założycielska spółki, umowa przeniesienia udziałów, wyciąg z KRS/ Handelsregister, dokumenty rejestrowe i inne.

 • Całodniowe warsztaty dla germanistów “Prawo karne, proces karny – słownictwo i porównanie instytucji prawnych w Polsce i w Niemczech” przeprowadzone przez prof. Ewę Tuora-Schwierskott. (30.09.2017)

Podczas szkolenia omówione zostały instytucje polskiego i niemieckiego prawa karnego ze wskazówką na różnice w obu systemach prawnych. Do omawianych zagadnień należały m.in. definicja czynu karalnego, rodzaje czynów (z działania i zaniechania), rodzaje kar, niepoczytalność, rodzaje zamiaru i winy w polskim i niemieckim prawie karnym. Następnie rodzaje kar i przestępstwa przewidziane w kodeksach karnych obu krajów. Szkolenie zostało uzupełnione także o elementy prawa karnego procesowego i wskazanie różnic w działaniu instytucji prawnych przewidziane w prawie karnym procesowym Polski i Niemiec oraz zakresie działalności sądów w obu krajach.

 • Warsztaty dla germanistów: „Odręczne pismo neogotyckie” przeprowadzone przez Barbarę Kaczmarek, wiceprezes zarządu koła (18.09.2017)

Podczas szkolenia przedstawione zostały informacje ogólne dotyczące pisma staroniemieckiego: etapy jego rozwoju, różnice w alfabetach z XVIII, XIX i XX wieku, każdy z uczestników otrzymał zestaw kserokopii z różnymi wersjami alfabetów. Następnie uczestniczy ćwiczyli odczytywanie tekstów. Główny nacisk zostanie położony na używaną w XIX i XX wieku kurrentę. Omówione zostaną teksty o różnym stopniu trudności, takie jak listy, testamenty, dokumenty USC, księgi wieczyste i inne.

 • Szkolenie pt. „Prawo karne, proces karny – słownictwo i porównanie instytucji prawnych w Polsce i w Niemczech” (30.09.2017) 
 •  Spotkanie z prawnikiem mgr Pauliną Kozanecką pt. „Dożywocie nie jest takie złe, czyli o słowach w prawie i postępowaniu karnym”(24.04.2017)
 • Spotkanie z prawnikiem mgr Pauliną Kozanecką „Pod jaką firmą Pan działa?, czyli o słowach w prawie i postępowaniu cywilnym” (27.03.2017)
 • SPOTKANIE NOWOROCZNE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA.
  Czekamy na Państwa w dniu 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek) od godz. 19.00 w Restauracji „U Myśliwych” przy ul. Libelta 37 w Poznaniu. Na spotkaniu chcielibyśmy się bliżej poznać i porozmawiać o potrzebach szkoleń w Wielkopolsce. Omówimy także inne sprawy organizacyjne związane z działalnością naszego Stowarzyszenia. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam! Aleksandra Matulewska. Prezes WK TEPIS