Terminologia specjalistyczna – wstęp

Dostęp do działu – ograniczony do członków PT TEPIS, którzy opłacili bieżące składki – wynika z intencji promowania ich
społecznej postawy, uznania dla koleżeńskiej postawy Twórców słowników autorskich i inicjatywy organizacyjnej PT TEPIS.