Trzeci Kongres Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumacza, Kraków, 17-18.03.2022 r. (tryb online)

Katedra Przekładoznawstwa, IJPH, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://cter.edu.pl/trzeci-kongres-cter-2022/