V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 7-9.12.2018, UŁ, Łódź

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSLATORYKA I TRANSLACJE. JĘZYK, PRZEKŁAD, TOŻSAMOŚĆ (7-9.12.2018, UŁ, Łódź)

Formularz zgłoszeniowy PL, IT, EN

Więcej informacji PL, IT, EN