Walne Zebrania Kół Terenowych PT TEPIS

Kandydatury do Zarządów Kół Terenowych PT TEPIS

Terminy Walnych Zebrań Członków Kół PT TEPIS

KołoData i godzinaMiejsce
Dolnośląskie Koło  PT TEPIS12 maja 2021 r. (środa), godz. 19.00online/ZOOM
Zagraniczne Koło PT TEPIS  12 maja 2021 r. (środa), godz. 20.00online/ZOOM
Wielkopolskie Koło PT TEPIS14 maja 2021 r. (piątek), godz. 17.00online/ZOOM
Górnośląskie Koło  PT TEPIS14 maja 2021 r. (piątek), godz. 18.00online/ZOOM
Zachodniopomorskie Koło PT TEPIS14 maja 2021 r. (piątek), godz. 19.00online/ZOOM
Małopolskie Koło PT TEPIS14 maja 2021 r. (piątek), godz. 20.00online/ZOOM
Podlaskie Koło PT TEPIS 20 maja 2021 r. (czwartek), godz. 17.00Białystok, ul. Wierzbowa 3d
PORZĄDEK OBRAD WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH  CZŁONKÓW KÓŁ PT TEPIS
  1. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Koła jest wysłanie zgłoszenia mailem do Biura PT TEPIS do 10 maja 2021 r.
  2. Tylko Członkowie, którzy wyślą zgłoszenie na adres tepis@tepis.org.pl, będą mogli dostać przed wyborami link wygenerowany specjalnie dla danego Koła i uczestniczyć w Zebraniu. Spotkania będą trwały maksymalnie ok. 55 minut.
  3. Zarządy Kół zapraszają Członków PT TEPIS do zgłaszania kandydatur na prezesa oraz na członków Zarządów danego Koła – wraz ze zgodą kandydata – najpóźniej do 7 maja 2021 r. Osoby, które chciałaby kandydować do władz Kół PT TEPIS, prosimy o przesłanie na adres Biura PT TEPIS (tepis@tepis.org.pl) :

•         wskazania, czy kandydują na prezesa, czy do zarządu,

•         krótkiej bionotki wraz ze zdjęciem (bionotka ze zwięzłymi informacjami o kandydacie i sprawach, którymi chciałby się zajmować w kole),

•         zgody na opublikowanie kandydatury na stronie internetowej PT TEPIS (strona z listą kandydatów i bionotkami będzie dostępna tylko po zalogowaniu dla Członków PT TEPIS).

W czasie trwania zebrania Członkowie będą mieli także możliwość bezpośredniego zgłoszenia kandydatury do Zarządu!

Porządek obrad przewiduje min. krótkie sprawozdanie z działalności Koła oraz – w trybie tajnym – wybory prezesa oraz członków Zarządu. Funkcje członków Zarządu zostaną rozdzielone wewnętrznie.

Serdecznie zapraszamy do udziału i do kandydowania w Walnych Zebraniach Członków w Kołach!

Kolegium ds. Kół PT TEPIS