Rozliczenia tłumacza przysięgłego z organami wymiaru sprawiedliwości

– tłumaczenie jako działalność wykonywana osobiście lub w ramach działalności gospodarczej

Rozliczenia TP
Interpretacja