Publikacje PT TEPIS

Biuletyny PT TEPIS

Biuletyny PT TEPIS dostępne wyłącznie dla członków Towarzystwa

Publikacja Zagranicznego Koła PT TEPIS

Publikacja Zagranicznego Koła PT TEPIS pt. „O zawodzie tłumacza przysięgłego w wybranych krajach świata. Część 1”

Autorzy:

Joanna Wolborska-Lauter, Urszula Bossowska, dr Małgorzata Ożga-Ulla,
Monika Szubert, Ewa Olszowa, Alicja Szybko-Streit, Adam Gałamaga,
Beata Sadziak, Mariusz Mączak, Piotr M. Kruza, Sławomir Bańcyrowski,
Wojtek Jasiewicz, Małgorzata Stryjewska

Publikacja w formacie MOBI, EPUB, PDF

O zawodzie tłumacza przysięgłego w wybranych krajach świata. Część 1

Publikacja Zagranicznego Koła PT TEPIS

Publikacja Zagranicznego Koła PT TEPIS pt. „O zawodzie tłumacza przysięgłego w wybranych krajach świata. Część 2”

Autorzy:

Lucyna Dymorz-Bąk, Magdalena Livingstone, Hanna Zysnarska, Agnieszka Domański, Tatiana Ślęzak, Katarzyna Bebejewska (Australia), Agnieszka Stefanienko, Anita Strażnik (Belgia), Izabela Woźniak (Chile), Łukasz Mrzygłód (Chorwacja i Czechy), Agata Ostrowska-Knapik, Anna Szuster (Czechy), Aleksander Szojda-Pallado, Karina Ślesińska (Hiszpania), Krzysztof Stachowski, Natalia Zweekhorst-Krüger (Holandia), Izabela Zdun (Kanada – Quebec), Urszula Srebrowska (Norwegia), Beata Leszczyńska, Ewa Clayton (RPA), Monika Marcula (Stany Zjednoczone – Nowy Jork), Zuzanna Sağır (Turcja), Zuzanna Belfiore (Włochy), Weronika Tomaszewska-Collins (ZEA), Sławomir Bańcyrowski (Wlk. Brytania – Szkocja)

Publikacja w formacie MOBI, EPUB, PDF

O zawodzie tłumacza przysięgłego w wybranych krajach świata. Część 2


TRZYDZIESTOLECIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W TOWARZYSTWIE TEPIS (1990-2020)

prezentacja Pani Prezes Honorowej Danuty Kierzkowskiej

WYKONYWANIE ZAWODU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO W KAZUSACH – Paweł Gugała, Monika Antosik

Zapraszamy tłumaczy przysięgłych do nabycia publikacji pt. Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w kazusach” autorstwa mec. Pawła Gugały i mec. Moniki Antosik.

Publikacja zawiera kilkadziesiąt opartych na autentycznych sprawach i aktualnym orzecznictwie zagadnień prawnych (kazusów) związanych z wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego wraz z propozycjami rozwiązań oraz wzorami pism procesowych i dokumentów niezbędnych w komunikacji z organami wymiaru sprawiedliwości i klientami, takich jak wnioski, zażalenia, pozwy, skargi, wezwania do zapłaty itp.

Znajdziemy w niej m.in. odpowiedzi na następujące pytania:
– Czy można odwołać się od wyniku egzaminu na tłumacza przysięgłego?
– Czy tłumaczowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w niedzielę i święta?
– Kiedy stosować stawki urzędowe, a kiedy wolnorynkowe?
– Czy można żądać od organów wymiaru sprawiedliwości odsetek za opóźnienia w płatności?
– W jakich sytuacjach można żądać wyższego wynagrodzenia?
– Jak prawidłowo dokumentować koszty podróży i noclegu?
– Czy należy się wynagrodzenie za czas podróży tłumacza,
– W jaki sposób prawidłowo zaskarżać orzeczenia organów wymiaru sprawiedliwości?
– Co zrobić, gdy nie złożono w terminie wniosku o wynagrodzenie i zwrot kosztów dojazdu?
– Czy i komu można ujawnić informacje uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego?
– Jak skutecznie dochodzić zwrotu utraconego zarobku w razie nieskorzystania przez organ z usług  tłumacza?
– Czego może żądać od tłumacza przysięgłego Komisja Odpowiedzialności Zawodowej?
– Co obejmuje ubezpieczenie tłumacza od odpowiedzialności cywilnej?

WYKONYWANIE ZAWODU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO W KAZUSACH – Paweł Gugała, Monika Antosik

Autorami publikacji są:
Paweł Gugała – adwokat w kancelarii SG Legal, tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego – od wielu lat doradza PT TEPIS w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego, reprezentuje biura tłumaczeń i tłumaczy w sporach prawnych.
Monika Antosik-Bandurska – adwokat w kancelarii SG Legal, specjalizuje się w prawie procesowym, reprezentuje biura tłumaczeń i tłumaczy w sporach prawnych przed sądami cywilnymi i administracyjnymi.

Paweł Gugała i Monika Antosik

Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – nowe wyzwania

Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – nowe wyzwania – okładka

„Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – nowe wyzwania“  – publikacja poświęcona Konferencji Jubileuszowej z okazji 25-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS,  zorganizowanej we współpracy z Instytutem Lingwistyki Stosowanej i pod patronatem honorowym Dziekana Wydziału Lingwistyki stosowanej prof. UW dr hab. Krzysztofa Hejwowskiego w dniach 10-11 października 2015 roku.

Towarzystwo TEPIS obchodziło 25-lecie swojego istnienia podsumowując status prawny tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w Polsce, ich kształcenie i doskonalenie zawodowe, jak również stan badań nad przekładem specjalistycznym. Publikacja stanowi pokłosie tej konferencji.