1 października 2005 r.

VI Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS, Warszawa

<< powrót