69, wiosna 2009

TEPIS Biuletyn 69
Biuletyn TEPIS nr 69, wiosna 2009
► TEPIS? Nie dla beztroskich! ► Skarga PT TEPIS do Rzecznika Praw Obywatelskich ► Pismo w odpowiedzi na list otwarty PT TEPIS do Ministra Sprawiedliwości ► Sprawozdanie KOZ za rok 2008 ► Zalecenia Forum Refleksji nad Wielojęzycznością i Kształceniem Tłumaczy Sądowych Komisji Europejskiej ► Liese Katschinka odznaczona medalem P.F. Faille ► Osiemdziesiąte urodziny Albina Tybulewicza ► Zmarł prof. zw. dr hab. Eugeniusz Piontek, Członek Honorowy PT TEPIS ► Pożegnanie Jerzego Róziewicza, przewodniczącego Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców “Forum” ► Tłumacze w Wielkiej Brytanii: Continuing Professional Development czyli zaplanuj własne doskonalenie zawodowe w sposób systematyczny ► Tłumacze w służbie UE ► Działalność Kół Dolnośląskiego i Górnośląskiego ► Warunki uzyskania tytułu Członka Eksperta

Biuletyn nr 69, 2009 PDF