Aleksandra Rduch

wykształcenie: studia germanistyki na Uniwersytecie Opolskim, w 2009 r. obrona doktoratu tamże na Wydziale Filologicznym z zakresu literaturoznawstwa okresu przełomu wieków XIX i XX (publikacja książkowa w Peter-Lang-Verlag w 2012 r.)

Aktywność zawodowa: asystentka na Uniwersytecie Opolskim, nauczyciel i metodyk w różnych typach szkół; w latach 2005-2014 praca jako wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju.

Uprawnienia TP od 2004 roku. Członkini TEPIS od 2020 roku. Pobyt na stypendiach w Niemczech (DAAD w Getyndze, Wörne-Spende w Würzburgu), stały rozwój zawodowy w ramach działalności tłumaczeniowej. Współpraca z ośrodkami kultury i nauki.