Anna Setkowicz-Ryszka

Tłumaczka jęz. angielskiego, od 2004 r. tłumaczka przysięgła. Do PT TEPIS należę od 1997 r., przez dwie kadencje w Komisji Rewizyjnej, skarbnik PT TEPIS w X kadencji (2017-2021). Jako członek Rady Naczelnej zajmowałam się m.in. organizacją szkoleń online na początku pandemii. Prowadzę praktyczne warsztaty przekładu pisemnego i postedycji dla adeptów zawodu. Jestem też doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Mieszkam w Warszawie.