V Krakowskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Krakowie, kwiecień 2008