VI Krakowskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Krakowie, październik 2008