VI Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS, Warszawa, 1 października 2005 r.