Koła PT TEPISKoło o sobie

Mazowieckie Koło TEPIS z siedzibą w Warszawie rozpoczęło działalność w lutym 2023 roku. Skład Zarządu Mazowieckiego Koła PT TEPIS: Prezes: Anna Piątkowska – tłumacz przysięgły j. francuskiego, tłumacz specjalistyczny j. angielskiego i rosyjskiego  Wiceprezes i sekretarz: Karolina Kwaczyńska-Sokołowska – tłumaczka przysięgła j. niemieckiego Wiceprezes i skarbnik: Zofia Lang – tłumaczka specjalistyczna j. węgierskiego Członkowie Zarządu: Janusz Byliński (tłumacz przysięgły j. arabskiego), Anna Korczak-Gomola (tłumaczka przysięgła j. angielskiego), Anna Setkowicz-Ryszka (tłumaczka przysięgła j. angielskiego), Grażyna Zajączkowska (tłumaczka przysięgła j. niemieckiego). Ad rem. Warszawa, razem z woj. mazowieckim, jako siedziba zarządu głównego TEPIS-u, nie miała dotąd swojego koła, bo przecież mamy tutaj zarząd główny. Centrala centralą, koło regionalne jednak przewiduje i realizuje inne zadania, więc też już mamy mazowieckie – plany mamy ambitne i właśnie nadajemy im szlif, formę i własności. Będzie się działo. Zaczynamy z górnego C – spotkanie online z Joanną Miler-Cassino, tym razem nie o tłumaczeniu ani o mediacji,…

Koło o sobie

Podkarpackie Koło PT TEPIS  Data powstania:  7 listopada 2022 r. Zarząd Koła: Prezes Katarzyna Szczygieł-Klara Wiceprezes-sekretarz Aneta Mucha Wiceprezes-skarbnik Marta Gil-Kruczała Rzecznik Małgorzata Dzikowska kontakt: podkarpackie@tepis.org.pl

Koło o sobie

Zagraniczne Koło PT TEPIS zostało powołane 26 maja 2020 roku i od trzech lat się działa coraz prężniej i realizuje ciekawe projekty. Obecnie Koło liczy 33 członków. Mieszkamy i pracujemy w Austrii, Australii, Chorwacji, Czechach, Francji, Irlandii, Królestwie Niderlandów, Kanadzie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Szwajcarii, Republice Południowej Afryki, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, we Włoszech i na Węgrzech. W skład Zarządu Zagranicznego Koła PT TEPIS wchodzą: Sławomir Bańcyrowski (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) – wiceprezes z funkcją skarbnika Celem Zagranicznego Koła PT TEPIS jest przede wszystkim integracja tłumaczy języka polskiego rozsianych po całym świecie, wymiana doświadczeń związanych z pracą w zawodzie tłumacza przysięgłego w różnych krajach, organizowanie spotkań i webinarów online mających na celu pogłębianie i szerzenie wiedzy z zakresu sztuki przekładu oraz propagowanie działalności Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Europie i na świecie. Wszystkich chętnych członków PT TEPIS mieszkających i pracujących w…

Szkolenia organizowane przez Koło

Szkolenie „Wielka waga pozornie błahych czynów –  postępowanie w sprawach o wykroczeni, prowadząca nadkom. Ewa Michalak (04.07.2023) Szkolenie koncentruje się na zagadnieniach zarówno materialnego i procesowego prawa wykroczeń, omawiając główne jego instytucje Spotkanie noworoczne (27.01.2023) Wielkopolskie Koło TEPIS spotkało się w piątek, 27 stycznia 2023 roku, o godzinie 18.00 w kawiarni Ptasie Radio w Poznaniu na noworocznej pogawędce. Na spotkaniu było nas wprawdzie niewiele, jednak cieszyła obecność także osób spoza formalnego grona TEPIS, a będących sympatykami Koła. Samo spotkanie przebiegało w nieformalnej atmosferze, za to w doborowym towarzystwie. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy naszych Gości do dołączenia do grona członków Stowarzyszenia. Spotkanie integracyjne (1.12.2022) W dniu 1 grudnia 2022 roku członkowie Wielkopolskiego Koła PT TEPIS spotkali się na terenie jednego z bożonarodzeniowych jarmarków poznańskich przy świątecznym grzańcu. Samo spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy rozświetlonej lampkami choince oraz pozostałych iluminacjach świątecznych. Wieczorna pora, okoliczności i…