Członkowie PT TEPIS


Korzyści z przynależności do PT TEPIS

Plastikową legitymację ze zdjęciem, w formacie karty kredytowej z potwierdzeniem numeru wpisu na listę tłumaczy przysięgłych, a także zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych tłumacza Godność członka organizacji zrzeszonej w Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT oraz Europejskim Stowarzyszeniu Tłumaczy Sądowych EULITA Tytuł członka zwyczajnego PT TEPIS na dowód 10-letniego stażu zawodowego Tytuł członka eksperta PT TEPIS na dowód najwyższych kwalifikacji zawodowych i umiejętności przekazywania wiedzy adeptom zawodu Uznanie za aktywność zawodową i społeczną w postaci Odznaki za Zasługi dla Polskiego Towarzystwa Tłumaczy TEPIS Uznanie za aktywność zawodową i społeczną w postaci Brązowego, Srebrnego lub Złotego Krzyża Zasługi nadawanego przez Prezydenta RP na wniosek PT TEPIS, oraz za całokształt dorobku zawodowego tłumacza w postaci Brązowego, Srebrnego lub Złotego Medalu za Długoletnią Służbę Poczucie bezpieczeństwa, pomoc koleżeńską, fachową poradę i wsparcie w trudnych sytuacjach wynikających z bezzasadnych żądań zleceniodawców, własnego błędu lub niewiedzy Niezbędna wiedza o najważniejszych wydarzeniach w życiu zawodowym tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych…

Jak zostać członkiem PT TEPIS?

Zapraszamy do członkostwa w Polskim Towarzystwie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS! Serdecznie zapraszamy tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych do powiększenia naszych szeregów. PT TEPIS jest największą organizacją tłumaczy, od prawie 30 lat aktywnie działającą na rzecz tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. Tylko szeroka reprezentacja naszego środowiska może zapewnić mocną pozycję w walce o lepszy status tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych oraz lepszą reprezentację naszych interesów we wszelkich działaniach podejmowanych przez Towarzystwo. Członkowie PT TEPIS  dzielą się na: członków nadzwyczajnych członków zwyczajnych członków ekspertów członków wspierających i członków honorowych. CZŁONKIEM NADZWYCZAJNYM TOWARZYSTWA MOŻE ZOSTAĆ: tłumacz przysięgły legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia albo tłumacz specjalistyczny legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia oraz co najmniej trzyletnią praktyką zawodową w zakresie tłumaczenia specjalistycznego. tłumacz przysięgły/specjalistyczny który nie spełnia powyższych warunków, może także zostać przyjęty w poczet członków w drodze decyzji podejmowanej przez Radę Naczelną. Deklaracja Członka Nadzwyczajnego Zezwolenie członka PT TEPIS na…

Członkowie Eksperci PT TEPIS

MARIAN BARANOWSKI, Szczecin, en ŁUKASZ JAN BEREZOWSKI, Łódź, it ŁUCJA BIEL, Warszawa, en BARBARA BOSEK, Warszawa, fr MARTA CZYŻEWSKA, Raszyn, de EWA DMYTERKO, Warszawa, en PIOTR GADOMSKI, Żary, de ELŻBIETA GOŁĘBIOWSKA, Warszawa, en PAWEŁ GUGAŁA, Warszawa, de ANNA HALCZAK, Kraków, hr WOJTEK JASIEWICZ, Ashford, de, en, es ANNA JOPEK-BOSIACKA, Warszawa, en MAREK KĄDZIELSKI, Warszawa, en BEATA KĘDZIA-KLEBEKO, Szczecin, fr DANUTA KIERZKOWSKA, Warszawa, en KRYSTYNA KOŁODZIEJ, Zakopane, de EWA KOŚCIAŁKOWSKA-OKOŃSKA, Bydgoszcz, en PIOTR MICHAŁ KRUZA, Szentendre, Bydgoszcz, hu ARTUR DARIUSZ KUBACKI, Chrzanów, de DOROTA KUIPERS, Kraków, de, nl ERIK-JAN KUIPERS, Kraków, nl ANNA KUŹNIK, Wrocław, fr, es ANDRZEJ LEŚNIAK, Szczecin, de PAULINA LEŚNIAK, Szczecin, de ELŻBIETA ŁYSZKOWSKA, Milanówek, en MAGDALENA MAJCHRZYK, Otwock, ru JULIAN MALISZEWSKI, Opole, en, de, ru,  nl ALEKSANDRA MATULEWSKA, Poznań, en ANNA MICHALSKA, Warszawa, fr JOANNA MILER-CASSINO, Warszawa, en HELENA OSTYK-NARBUTT, Warszawa, en MAŁGORZATA OŻGA-ULLA, Szwajcaria, Fully, fr ŁUKASZ PLĘS, Warszawa, de JANUSZ POZNAŃSKI, Warszawa, ru ZOFIA RYBIŃSKA, Pruszków, en MAŁGORZATA SAKWERDA, Wrocław, de KATARZYNA SIEWERT-KOWALKOWSKA, Bydgoszcz, de TERESA SKRODZKA, Warszawa, it, fr DOROTA STANISZEWSKA-KOWALAK, Warszawa, en EDWARD SZĘDZIELORZ, Warszawa, ru RAFAŁ SZUBERT, Wrocław, de, nl KATARZYNA WITCZYŃSKA, Wrocław, de MATEUSZ WOJNOWSKI, Wąbrzeźno, de, en WOJCIECH WOŁOSZYK, Gdańsk, en GRAŻYNA ZAJĄCZKOWSKA, Warszawa, de KATARZYNA ZAJDA, Katowice, en MIECZYSŁAW ŻOCHOWSKI, Warszawa, it, ru

Członkowie Honorowi PT TEPIS

Ustanowieni na X-lecie PT TEPIS w 2000 r.: DR JÓZEF MUSIOŁ godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymał w 2000 roku za czynne wsparcie, którego udzielił jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w latach 1989-1990 dla idei powstania Towarzystwa TEPIS i jego współpracy z resortem sprawiedliwości. DR JERZY ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymał w 2000 roku za czynne wsparcie, którego udzielił jako dyrektor Biura ds. Integracji Europejskiej Urzędu Rady Ministrów w latach 1992-1997 dla idei współpracy PT TEPIS z Urzędem Rady Ministrów. DR RENE HAESERYN godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymał w 2000 roku za czynne wsparcie, którego udzielił jako sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Tłumaczy, dla idei wejścia PT TEPIS w poczet członków FIT oraz za propagowanie dobrego imienia Towarzystwa na forum międzynarodowym. LIESE KATSCHINKA godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymała w 2000 roku za koleżeńską pomoc, której udzielała władzom PT TEPIS jako sekretarz generalny FIT i przewodnicząca Komitetu ds. Tłumaczy Prawniczych i Sądowych FIT w latach 1990-2000 w organizacji Międzynarodowego Forum Przekładu Prawniczego i Sądowego. PROF. DR HAB. ANDRZEJ KOPCZYŃSKI godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymał w 2000 roku za…